Impressum

U izradi tekstualnih priloga učestvovali su: Tena Banjeglav, Vladi Bralić, dr. Aleš Gabrič, Stefan Gužvica, Andreja Kulunčić, Angela Perissinotto, dr. Martin Previšić, dr. Boris Stamenić, dr. Petar Todorov, Miloš Vukanović.

Urednik stranice: dr. Boris Stamenić

Izrada stranice: Bestias dizajn

Uslovi korištenja sadržaja internet stranice www.goli-otok.net

Dozvoljava se upotreba sadržaja ove internet stranice za informativne i obrazovne svrhe.
Ne dozvoljava se umnožavanje, komercijalna upotreba ili preprodaja sadržaja dostupnih na internet stranici. Stavovi objavljeni na internet stranici izraz su mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima FES-a ili organizacije u kojoj autori rade.