Impressum

Në përgatitjen e artikujve tekstual kanë marrë pjesë: Tena Banjeglav, Vladi Braliq, dr. Ales Gabriq, Stefan Guzhvica, Andreja Kulunçiq, Angela Perisinoto, dr. Martin Previsiq, dr. Boris Stameniq, dr. Petar Todorov, Milosh Vukanoviq.

Redaktori i faqes: dr. Boris Stameniq

Zhvillimi i faqes: Bestias Design

Kushtet e përdorimit të përmbajtjes së faqes www.goli-otok.net

Përdorimi i përmbajtjes së kësaj faqeje për qëllime informative dhe edukative lejohet.

Riprodhimi, përdorimi komercial ose rishitja e përmbajtjes në dispozicion në faqe nuk lejohet. Pikëpamjet e publikuara në faqe janë shprehje e mendimit të autorëve dhe nuk përkojnë domosdoshmërisht me pikëpamjet e Fondacionit “Friedrich Ebert” ose organizatës në të cilën punojnë autorët.