Impressum

Uslovi korištenja sadržaja stranice www.goli-otok.net

Izvori fotografija korištenih na ovoj stranici: arhiv udruženja Goli otok “Ante Zemljar”, privatni arhiv dr Martina Previšića, privatni album porodice Winter, Darko Bavoljak, dr Boris Stamenić, Bruno Loje, Državna geodetska uprava Republike Hrvatske.

Dozvoljava se upotreba sadržaja ove mrežne stranice za informativne i edukativne svrhe.

Ne dozvoljava se umnožavanje, komercijalna upotreba ili preprodaja sadržaja dostupnih na mrežnoj stranici. Stavovi objavljeni na mrežnoj stranici izraz su mišljenja autora i ne moraju da se podudaraju sa stavovima FES-a ili organizacije u kojoj autori rade.