O projektu

Njegovanje kulture sjećanja nije lak zadatak. Savremena društva suočavaju se sa rastućim brojem izazova, pa je za projekte sa historijskim temama sve teže pronaći finansijska sredstva. Sinergija djelovanja Fondacije Friedrich Ebert u Zagrebu i udruženja Documenta na njegovanju kulture sjećanja tim više je neobična i ujedno pohvalna. Neobična, jer njemačka politička fondacija ovim projektom široj javnosti u Hrvatskoj i inostranstvu daje uvid u istorijske događaje i savremene interpretacije, upravo zahvaljujući saradnji sa udruženjem Documenta, koje na području kritičkog suočavanja s prošlošću ima dugogodišnje iskustvo. Pohvalna, jer doprinosi didaktički primjerenom suočavanju šire javnosti s važnom temom iz prošlosti, a time i izgradnji demokratske političke kulture u hrvatskom društvu.

Drago nam je što je „kamen temeljac“ vodiča kroz istoriju logora na Golom otoku, postavljen na seminaru u Rijeci 2018. godine, pao na „plodno tlo“, i da je štampani vodič u julu 2020. godine ugledao svjetlo dana. Nadamo se da će i ovaj virtualni vodič pronaći put do brojnih posjetilaca Golog otoka, kao i ostalih zainteresovanih građana i građanki, koji žele da razumiju šta se dogodilo na Golom otoku i zašto je važno njegovati sjećanje na političko nasilje i njegove žrtve.