Alfred Pal (1920. – 2010.)

Alfred Pal bio je grafičar i umjetnik. Veliki dio njegove porodice stradao je u holokaustu, a on sam bio je zatvorenik talijanskih i ustaških logora. Godine 1943. priključio se partizanima. Nakon izbijanja sukoba sa Staljinom proveo je gotovo četiri godine na Golom otoku. Bio je uhapšen kao pristalica Rezolucije Informbiroa 1949. godine. Pušten je 1953. godine. Pal će se kasnije prisjetiti što mu je bilo najteže u logoru:

“Meni je lično na Golom najteže bilo ostati čovjek. Vjerujem da je svakome tako bilo, jer ono što se tražilo od pojedinca bilo je obratno od onoga što se očekuje od normalnog čovjeka. Ja to nisam htio raditi i u tome sam išao da kraja. Nisam htio cinkati svoje drugove, nisam htio tući druge kažnjenike, nisam htio trčati isljedniku na raport. Platio sam cijenu. Bio sam tri puta pod bojkotom, više puta tučen, a na koncu bio sam sinonim za ‘’bandu’’. To je bila cijena, ali nisam htio niti pedlja odstupiti od toga da ostanem čovjek na Golom.”

Izvadak iz intervjua s Martinom Previšićem 2009. godine u Zagrebu