2. Hotel

Tzv. „Hotel“ je zgrada izgrađena tokom 1950. godine. Zgrada je služila kao smještajni objekt za isljednike pripadnike Udbe (1. sprat) te prostor za isljeđivanje logoraša i ručak (prizemlje). Današnja šuma oko zgrade „Hotela“ rezultat je pošumljivanja od 1950. godine. Naime, uspostavljanje logora promijenilo je Goli otok i njegov okoliš, nije samo utjecalo na logoraše na njemu. Prostor ispred zgrade izvorno je bio kameni krš, kako se vidi na fotografiji. Uprava logora htjela je pošumiti Goli otok ili bar njegove dijelove gdje je to bilo moguće. Zemlja je dovožena s obližnjih otoka te korištena za sadnju drveća, uglavnom borova. Tajna policija i tu je spajala politički preodgoj i prisilni rad. Logoraši su morali satima stajati na mjestu kako bi svojim tijelima štitili sadnice od jakog sunca.

Zgrada tzv. “Hotela”

Autor fotografije nepoznat, izvor: Arhiv Udruženja Goli otok “Ante Zemljar”