2. Hotel

Tako imenovani »Hotel« je zgradba, ki je bila zgrajena leta 1950. Stavba je služila kot nastanitveni objekt za preiskovalce Udbe (1. nadstropje) ter prostor za zasliševanje taboriščnikov in kosilo (pritličje). Današnji gozd okoli stavbe »Hotel« je rezultat pogozdovanja, ki se je začelo leta 1950. Ustanovitev taborišča na Golem otoku namreč ni vplivala samo na taboriščnike, temveč je spremenila tudi okolje na Golem otoku. Prostor pred tako imenovano stavbo »Hotel« je bil prvotno narejen iz kraškega kamna, kot je razvidno s fotografije. Uprava taborišča je želela pogozditi Goli otok ali vsaj njegove dele, kjer je bilo to mogoče. Zemljo so pripeljali z bližnjih otokov in se je uporabljala predvsem za saditev dreves, večinoma borovce. Tajna policija je tudi tu kombinirala politično prevzgojo in prisilno delo. Taboriščniki so morali ure in ure mirno stati, da so sadike s svojimi telesi zaščitili pred močnim soncem.

Fotografija zgradbe t. i. »Hotela«:

Vir: Arhiv Združenja Goli otok »Ante Zemljar«

Avtor neznan