5. Petrova rupa/luknja

Fotografija ostanka taborišča »Petrova rupa«

Avtor fotografije: Darko Bavoljak

Taborišče »Petrova rupa«, imenovano tudi »R-101« in »Manastir«/»Samostan«, je bilo sestavljeno iz velike vojašnice, kjer je bilo interniranih približno 130 ljudi, in manjše opečne zgradbe za taboriščno kuhinjo. Taborišče je bilo zgrajeno v približno deset metrov globoki jami, kakršnih so na Golem otoku izkopali več, ko so v obdobju med obema vojnama iskali rudo boksita. Pridržani so bili večinoma zapriseženi Ibeovci, stari komunisti, voditelji Komunistične partije Jugoslavije pred prihodom Tita na oblast, ljudje z dolgoletno službo v Sovjetski zvezi, proslavljeni partizanski poveljniki itd. Vsi ti so bili zaradi svoje dolgoletne partijske zgodovine nenaklonjeni Titu in so večinoma podpirali Stalinovo stran. Da bi jih izolirali od drugih taboriščnikov, so jih postavili na to osamljeno mesto, kjer so bili izpostavljeni hudemu mučenju. Taborišče je bilo po razormiranju zasuto. Fotografija prikazuje lokacijo, kjer je bilo najverjetneje taborišče »Petrova rupa«.