Kontakt

Documenta – Center za soočanje s preteklostjo

Documenta – Center za soočanje s preteklostjo – je bila ustanovljena leta 2004 z namenom spodbuditi proces družbenega soočanja s preteklostjo in okrepiti javni dialog o travmatičnih zgodovinskih dogodkih, ki so zaznamovali hrvaško in evropsko družbo v 20. stoletju. Documenta posebno pozornost namenja trpljenju posameznikov in družbenih skupin v vojnah ter žrtvam ideološko motiviranega nasilja na Hrvaškem in v sosednjih državah.

Pri gradnji demokratičnega pluralizma in družbe miru Documenta sodeluje s številnimi javnimi institucijami, nevladnimi organizacijami in mediji na Hrvaškem ter v drugih državah. Dejavnosti Documente so organizirane v treh osnovnih programih: (1) Dokumentiranje, (2) Javni dialog in javne politike ter (3) Izboljšanje pravosodnih standardov in praks.

Documenta – Center za soočanje s preteklostjo
Naslov: Selska cesta 112C, 10000, Zagreb, Hrvaška
Telefon: +385 1 457 2398
e-naslov: boris.stamenic@documenta.hr 
Facebook: www.facebook.com/DocumentaZagreb 
Instagram: https://www.instagram.com/documentazagreb/  
Spletna stran: www.documenta.hr 

Regionalna pisarna Fundacije Friedrich Ebert v Zagrebu

Fundacija Friedrich Ebert (FES) je najstarejša politična fundacija v Nemčiji z bogato tradicijo socialne demokracije, ki sega v leto 1925. Delo naše politične Fundacije se osredotoča na temeljne ideje in vrednote socialne demokracije: svobodo, pravičnost in solidarnost. To nas povezuje s socialno demokracijo in neodvisnimi sindikati.

Regionalna pisarna Fundacije Friedrich Ebert v Zagrebu je bila odprta leta 1996 in je odgovorna za projekte na Hrvaškem in v Sloveniji. Glavne sestavine našega dela so krepitev demokratičnih institucij, razprava o konceptih gospodarskih in socialnih reform, mednacionalna sprava in dialog, podpora in spodbujanje sindikalnih dejavnosti ter podpora organizacijam za razvoj dejavne in pluralistične civilne družbe.

Fundacija Friedrich Ebert Zagreb
Naslov: Praška 8, 10000 Zagreb, Hrvaška
Telefon: +385 1 480 79 70
e-naslov: boris.stamenic@fes.hr 
Facebook: https://www.facebook.com/FESZagreb 
Spletna stran: https://croatia.fes.de/ 

Friedrich-Ebert-Stiftung
Dialogue Southeast Europe 

V dveh desetletjih in pol, kolikor je Fundacija Friedrich Ebert prisotna v jugovzhodni Evropi, smo spoznali, da se izzivi in težave te regije najuspešnejše rešujejo skozi skupen regionalni okvir. Naša posvečenost napredku, ko gre za naše temeljne cilje demokratične konsolidacije, družbene in ekonomske pravičnosti ter vzpostavitev miru skozi regionalno sodelovanje, je okrepljena od leta 2015 z nastankom regionalnega centra Dialogue Southeast Europe (Dialogue SOE), ki ima središče v Sarajevu, tj. v Bosni in Hercegovini. 

Dialogue SOE se ukvarja z analizo skupnih regionalnih izzivov ter z razvojem primernih regionalnih programov in aktivnosti ob sodelovanju z uradi Fundacije Friedrich Ebert v državah jugovzhodne Evrope in v koordinaciji z našimi kolegicami in kolegami v Berlinu in Bruslju. Svoje regionalne aktivnosti gradimo okoli štirih širokih tematskih področij: (1) socialdemokratična politika in vrednote; (2) družbena in ekonomska pravičnost; (3) progresivna mirovna politika; (4) socioekološka transformacija.  

Friedrich-Ebert-Stiftung
Dialogue Southeast Europe
Naslov: Kupreška 20, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina
Telefonski številki: +387 33 711 540; +387 33 711 541
E-naslov: info@fes-soe.org
Spletna stran: https://soe.fes.de/
Twitter: https://twitter.com/FES_SOE 
Instagram: https://www.instagram.com/fes_soe/