Kontakt

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću osnovan je 2004. godine s ciljem poticanja procesa društvenog suočavanja s prošlošću te jačanja javnog dijaloga o traumatičnim događajima koji su obilježili hrvatsko i evropsko društvo u 20. stoljeću. Posebnu pažnju Documenta pritom posvećuje stradanju pojedinaca i društvenih grupa u ratovima te žrtvama ideološki motiviranog nasilja na prostoru Hrvatske i susjednih zemalja.

U izgradnji demokratskog pluralizma i društva mira Documenta surađuje sa širokim krugom javnih institucija, nevladinih organizacija i medija u Hrvatskoj i drugim zemljama. Aktivnosti Documente organizirane su u tri osnovna programa: (1) Dokumentiranje, (2) Javni dijalog i javne politike te (3) Unapređenje sudskih standarda i praksi.

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću
Adresa: Selska cesta 112C, 10000, Zagreb
Telefon: +385 1 457 2398
e-mail: boris.stamenic@documenta.hr 
Facebook: www.facebook.com/DocumentaZagreb 
Instagram: https://www.instagram.com/documentazagreb/ 
Web: www.documenta.hr 

Regionalni ured Zaklade Friedrich Ebert u Zagrebu

Zaklada Friedrich Ebert (FES) najstarija je politička zaklada u Njemačkoj s bogatom tradicijom socijalne demokracije koja seže od 1925. godine. Rad političke zaklade usmjeren je na osnovne ideje i vrijednosti socijalne demokracije: slobodu, pravednost i solidarnost. To nas povezuje sa socijalnom demokracijom i nezavisnim sindikatima.

Regionalni ured Zaklade Friedrich Ebert u Zagrebu otvoren je 1996. Godine. Ured u Zagrebu odgovoran je za projekte Zaklade Friedrich Ebert u Hrvatskoj i Sloveniji. Glavne sastavnice rada zaklade su jačanje demokratskih ustanova, rasprava o konceptima ekonomskih i društvenih reformi, međuetničko pomirenje i dijalog, podrška i unapređenje aktivnosti sindikata te podrška organizacijama za razvoj aktivnog i pluralističkog civilnog društva.

Zaklada Friedrich Ebert
Adresa: Praška 8, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 480 79 70
e-mail: boris.stamenic@fes.hr 
Facebook: https://www.facebook.com/FESZagreb/ 
Web: https://croatia.fes.de/ 

Friedrich-Ebert-Stiftung
Dialogue Southeast Europe
 

Tijekom dva i pol desetljeća prisutnosti Zaklade Friedrich Ebert u Jugoistočnoj Europi uvidjeli smo da se izazovi i problemi ove regije najuspješnije riješavaju kroz zajednički regionalni okvir. Naša posvećenost napretku po pitanju naših temeljnih ciljeva demokratske konsolidacije, društvene i ekonomske pravednosti te izgradnje mira kroz regionalnu suradnju osnažena je od 2015. godine osnivanjem regionalnog centra Dialogue Southeast Europe (Dialogue SOE) sa sjedištem u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini.  

Dialogue SOE bavi se analizom zajedničkih regionalnih izazova te razvojem prikladnih regionalnih programa i aktivnosti u suradnji s uredima Zaklade Friedrich Ebert u zemljama Jugoistočne Europe te u koordinaciji s našim kolegicama i kolegama u Berlinu i Bruxellesu. Naše regionalne aktivnosti gradimo oko četiri široka tematska područja: (1) socijal-demokratske politike i vrijednosti; (2) društvena i ekonomska pravednost; (3) progresivna mirovna politika; (4) socio-ekološka transformacija. 

Friedrich-Ebert-Stiftung
Dialogue Southeast Europe
Adresa: Kupreška 20, 71000 Sarajevo, Bosna i Herzegovina
Telefon: +387 33 711 540; +387 33 711 541
e-mail: info@fes-soe.org
Instagram: https://www.instagram.com/fes_soe/ 
Twitter: https://twitter.com/FES_SOE 
Web: https://soe.fes.de/