5. Petrova rupa

Fotografija ostataka logora “Petrova rupa”

Autor fotografije: Darko Bavoljak 

Logor “Petrova rupa”, alternativnih naziva „R-101“ i „Manastir“, sastojao se od jedne velike barake gdje je bilo internirano oko 130 osoba te manje zidane zgrade za logorsku kuhinju. Logor je izgrađen u jami dubine destak metara, kakvih je u svrhu potrage za boksitnom rudom u razdoblju između dva svjetska rata na Golom otoku iskopano nekoliko. Zatočenici su mahom bili tvrdokorni ibeovci, stari komunisti, lideri Komunističke partije Jugoslavije prije dolaska Tita na vlast, osobe s dugim stažem u Sovjetskom Savezu, proslavljeni partizanski komandanti, itd. Svi oni zbog svog dugog partijskog staža bili su neskloni Titu i mahom su podržali Staljinovu stranu. Kako bi ih se izoliralo od ostalih logoraša, smješteni su na ovo usamljeno mjesto gdje su bili podvrgnuti jakoj torturi. Logor je nakon rasformiranja zatrpan. Fotografija prikazuje lokaciju na kojoj se najvjerojatnije nalazio logor „Petrova rupa”.