5. Petrova rupa

Ostaci logora “Petrova rupa”

Autor fotografije: Darko Bavoljak

Logor “Petrova rupa”, alternativnog naziva “R-101” i “Mana­stir”, sastojao se od jedne velike barake gdje je bilo interni­rano oko 130 osoba, kao i manje zgrade zidane za logorsku kuhinju. Nalazio se u jami dubokoj desetak metara, kakvih je tokom potrage za boksitnom rudom, u periodu između dva svjetska rata, na Golom otoku iskopano nekoliko. Zatvore­nici su mahom bili tvrdokorni ibeovci, stari komunisti, lideri Komunističke partije Jugoslavije prije dolaska Tita na vlast, osobe sa dugim stažom u Sovjetskom Savezu, proslavljeni partizanski komandanti, itd. Svi oni, zbog svog dugog partij­skog staža, bili su neskloni Titu i mahom su podržali Stalji­novu stranu. Kako bi ih izolovali od ostalih logoraša, smjestili su ih na ovo usamljeno mjesto gdje su bili podvrgnuti teškoj torturi. Logor je nakon rasformiranja zatrpan. Fotografija prikazuje lokaciju na kojoj se najvjerovatnije nalazio logor “Petrova rupa”.