8. Kamena zgrada

Kamena zgrada

Autor fotografije: Darko Bavoljak

Kamena zgrada je prva zidana građevina na Golom otoku. Izgradili su je logoraši 1949. godine, za potrebe smještaja uprave logora i isljednika. Nakon završetka novog i većeg objekta za njihov smještaj 1950. godine (vidi tačku 2), u Kamenoj zgradi boravili su čuvari. Kasnije je često mijenjala funkciju.