Alfred Pal (1920. – 2010.)

Alfred Pal bio je grafičar i umjetnik. Veliki dio njegove porodice stradao je u holokaustu, a on sam bio je zarobljenik italijanskih i ustaških logora. Godine 1943. priključio se partizanima. Nakon izbijanja sukoba sa Staljinom proveo je gotovo četiri godine na Golom otoku. Bio je uhapšen kao pristalica Rezolucije Inform­biroa 1949. godine, a oslobođen 1953.godine. Pal se kasnije prisjećao što mu je bilo najteže u logoru:

“Meni je lično na Golom najteže bilo ostati čovjek. Vjerujem da je svakome tako bilo, jer ono što se tražilo od pojedinca bilo je suprotno od onoga što se očekuje od normalnog čovjeka. Ja to nijesam htio da radim i u tome sam išao da kraja. Nijesam htio da cinkarim svoje drugove, nijesam htio da tučem druge zatvorenike, nijesam htio da trčim isljedniku na raport. Platio sam cijenu. Bio sam tri puta pod bojkotom, više puta tučen, a na kraju sam bio sinonim za “bandu”. To je bila cijena, ali nijesam htio ni pedalj da odstupim od toga da ostanem čovjek na Golom.”

Isječak iz intervjua s Martinom Previšićem 2009. godine u Zagrebu