Zatvor 1956.-1988.

Treba razlikovati logor na Golom otoku koji je uspostavljen s ciljem “političkog prevaspitanja” ibeovaca i kasniji zatvor Goli otok. Prvobitni logor bio je pod direktnom upravom savezne Udbe, dok je kasniji zatvor bio u nadležnosti republičkog SUP-a (Sekretarijata unutrašnjih poslova Socijalističke Repu­blike Hrvatske). I sama struktura i smisao kasnijeg zatvora bili su drugačiji, baš kao i struktura zatvorenika.

Zatvorske zgrade na prostoru nekadašnjeg logora “Velika žica”

Autor fotografije: Darko Bavoljak

Autor fotografije: Darko Bavoljak