7. Radionice

Goli otok nije bio samo mjesto za mučenje i internaciju ljudi, već i vrlo razrađen industrijski kompleks. Još od uspo­stavljanja logora, tajna policija koristila je logoraše za razne poslove – od izgradnje logora, pošumljavanja ostrva pa do eksploatacije golootočkog kamena. Vremenom, razvijale su se druge proizvodne grane, poput obrade kamena, gvožđa, drveta, popravke brodova, vađenja pijeska itd. Tajna policija, UDBA, od ovih djelatnosti i trgovine raznim golootočkim proizvodima i sirovinama, zarađivala je dosta novca. Na mjestu prvog logora “Stara žica” nastale su brojne radio­nice koje su nakon 1956. godine izmještene na lokaciju u blizini pristaništa. Zanimljivo je da je na Golom otoku dugo vremena postojala fabrika teraco pločica i da su njenim proi­zvodima popločane brojne javne ustanove širom zemlje.

Radionice na Golom otoku

Autor fotografije: Darko Bavoljak