7. Punëtoritë

Goli Otok nuk ishte vetëm një vend ku njerëzit torturoheshin dhe internoheshin, por edhe një kompleks shumë i zhvilluar industrial. Që nga fillimet e kampit, policia sekrete përdori të burgosurit e kampit për detyra të ndryshme: nga ndërtimi i kampit, pyllëzimi i ishullit, deri në nxjerrja e gurit për nevoja të ishullit. Me kalimin e kohës, degë të tjera të prodhimit u zhvilluan, të tilla si përpunimi i gurit, hekurit, drurit, riparimi i anijeve dhe nxjerrja e rërës.

Policia sekrete, UDBA, fitoi shumë para nga tregtia me produkte dhe lëndë të parë të ishullit. Punëtori të shumta u krijuan në vendin e kampit të parë “Teli i Vjetër”, të cilat pas vitit 1956 u zhvendosën në vendndodhjen afër molit. Një fakt interesant është se për një kohë të gjatë Goli Otoku ishte një fabrikë për prodhimin e pllakave terrazzo dhe se produktet e saj janë përdorur për të mbuluar me pllaka shumë institucione publike në të gjithë vendin.

Fotografia e punëtorisë në Goli Otok

Autor i fotografisë: Darko Bavoljak