8. Ndërtesa e gurit

Fotografia e Ndërtesës prej Guri

Autor i fotografisë: Darko Bavoljak

Ndërtesa prej guri është ndërtesa e parë prej guri e ngritur në Goli Otok. Ajo u ndërtua në vitin 1949 nga të burgosurit për nevojat e vendosjes së administratës së kampit dhe hetuesve. Pas përfundimit të ndërtimit të një objekti të ri dhe më të madh për të vendosur administratën dhe hetuesit në vitin 1950 (shih pikën 2), ndërtesa prej guri u përdor për të strehuar rojet. Në periudhat e mëvonshme, ndërtesa prej guri shpesh ndryshonte funksionin e saj.