8. Kamena zgrada

Kamena zgrada

Autor fotografije: Darko Bavoljak

Kamena zgrada je prva zidana građevina na Golom otoku. Izgrađena je 1949. godine radom logoraša za potrebe smještaja uprave logora i isljednika. Nakon završetka izgradnje novog i većeg objekta za smještaj uprave i isljednika 1950. godine (vidi tačku 2), kamena zgrada bila je korištena za smještaj čuvara. U kasnijim periodima kamena zgrada često je mijenjala funkciju.