11. Otok Sv. Grgur

Fotografija ostataka logora na Sv. Grguru

Autor fotografije: Darko Bavoljak

Na otoku Sveti Grgur nadomak Golog otoka bila su smještena dva logora: za ženske kažnjenice i vojne osuđenike. Logor je osnovan u aprilu 1950. godine. Metode preodgoja i tehnologija su bile vrlo slične kao i na Golom otoku. Nakon 1956. godine jedno vrijeme na otoku Sveti Grgur je bio smješten zatvor za nacionaliste i ibeovce.