5. Petrova rupa

Ostaci logora “Petrova rupa”

Autor fotografije: Darko Bavoljak

Logor “Petrova rupa”, alternativnih naziva „R-101“ i „Manastir“, sastojao se od jedne velike barake gdje je bilo internirano oko 130 osoba te manje zidane zgrade za logorsku kuhinju. Logor je izgrađen u jami dubine desetak metara, kakvih je u svrhu potrage za boksitnom rudom u periodu između dva svjetska rata na Golom otoku iskopano nekoliko. Zatvorenici su mahom bili tvrdokorni ibeovci, stari komunisti, lideri Komunističke partije Jugoslavije prije dolaska Tita na vlast, osobe s dugim stažom u Sovjetskom Savezu, proslavljeni partizanski komandanti itd. Svi oni zbog svog dugog partijskog staža bili su neskloni Titu i mahom su podržali Staljinovu stranu. Kako bi ih se izolovalo od ostalih logoraša, smješteni su na ovo usamljeno mjesto gdje su bili podvrgnuti jakoj torturi. Logor je nakon rasformiranja zatrpan. Fotografija prikazuje lokaciju na kojoj se najvjerovatnije nalazio logor „Petrova rupa”.