8. Kamena zgrada

Fotografija kamene zgrade 

Autor fotografije: Darko Bavoljak 

Kamena zgrada je prva zidana građevina na Golom otoku. Izgrađena je 1949. godine radom logoraša za potrebe smještaja uprave logora i isljednika. Nakon završetka izgradnje novog i većeg objekta za smještaj uprave i isljednika 1950. godine, kamena zgrada bila je korištena za smještaj čuvara. U kasnijim razdobljima kamena zgrada često je mjenjala funkciju.