3. Teli i Madh

Me rritjen e numrit të informbyroistëve të burgosur, numri i të burgosurve në Goli Otok gjithashtu u rrit. Kështu që kapacitetet e strehimit në kampin e parë “Teli i Vjetër” ishin të pamjaftueshme, dhe administrata e kampit vendosi të ndërtojë një kamp të dytë më të madh, të njohur si “Teli i Madh” ose ndonjëherë përdorej vetëm si “Teli”. Kampi u ndërtua në vitin 1950 dhe kishte më shumë se 20 pavijone prej guri dhe secili mund të strehonte rreth 250 të dënuar. Kampi “Teli i Madh” ishte i rrethuar me tela me gjemba dhe kulla vrojtimi, si dhe kishte një mol të vogël. U ndërtuan gjithashtu ndërtesa për seksionin kulturor, kuzhina, depo dhe objekti mjekësor. Pas mbylljes së kampit, “Teli” u rindërtua dhe u krijua burgu korrektues në Goli Otok. Ndërtesat origjinale të vitit 1950, siç shihen në fotografi, janë shkatërruar. Pamja e sotme e vendndodhjes së “Telit” kryesisht pasqyron pamjen e burgut nga dekadat e mëvonshme.

Fotografia e kampit “Teli i Madh”

Burimi: Arkivi i Shoqatës Goli Otok “Ante Zemljar”, autor i panjohur