4. Centar logorske samouprave

Zgrada centra logorske samouprave

Autor fotografije: Darko Bavoljak

Logor na Golom otoku imao je specifičnu upravnu strukturu. Sama UDBA, jugoslovenska tajna policija, gotovo nikada nije bila prisutna unutar samog logora. Ona je uspostavila struk­turu logorske “samouprave” gdje su privilegovani logoraši upravljali ostalim kažnjenicima. Uspostavljen je čitav sistem privilegija i interne logoraške hijerarhije koji je bio poluga „političkog prevaspitavanja“. Zgrada “Centar”, u kojoj je bio vrh “logoraške samouprave”, jedna je od rijetkih autentičnih zgrada u “Žici”. Tu su šefovi “samouprave” koordinirali zadatke dobijene od Udbe, sprovodili u djelo radne planove ili primali logoraše i saradnike. Ovo mjesto bilo je posebno omraženo među logorskom populacijom. Naime, zatvorenici su dobro znali da su podobni logoraši smješteni u “Centru” produžena ruka Udbe. Rukovodstvo “Centra” imalo je brojne privilegije o kojima su obični logoraši mogli samo da sanjaju: krevete, neograničenu hranu i piće, pa čak i alkohol. Nijesu morali da rade, ali su naređivali. Inače, slični modeli organizacije, gdje logoraši upravljaju logorašima u ime uprave, mogli su se naći i u nacističkim logorima, kao i u sovjetskim gulazima.