4. Center taboriščne samouprave

Fotografija zgradbe Centra taboriščne samouprave 

Avtor: Darko Bavoljak

Taborišče na Golem otoku je imelo posebno upravno strukturo. Udba, jugoslovanska tajna policija, v samem taborišču skorajda ni bila prisotna. Vzpostavila je sistem taboriščne samouprave, kjer so privilegirani taboriščniki upravljali druge kaznjence. Vzpostavljen je bil celoten sistem privilegijev in notranje taboriščne hierarhije, ki je bil vzvod »politične prevzgoje«.

Zgradba »Centra«, vrha taboriščne samouprave, je ena izmed redkih verodostojnih zgradb v »Žici«. Tam so vodje taboriščne samouprave usklajevali naloge, prejete od Udbe, izvajali delovne načrte ali sprejemali taboriščnike in sodelavce. Ta kraj je bil med taboriščnimi prebivalci še posebej osovražen. Taboriščniki so se namreč dobro zavedali, da so privilegirani taboriščniki, nastanjeni v »Centru«, podaljšana roka Udbe. Vodstvo »Centra« je imelo številne privilegije, o katerih so navadni taboriščniki lahko samo sanjali: postelje, neomejeno hrano in pijačo ter celo alkohol. Ni jim bilo treba delati, vendar so ukazovali. Mimogrede, podobne organizacijske modele, kjer so taboriščniki upravljali druge taboriščnike v imenu uprave, smo lahko našli tako v nacističnih taboriščih kakor tudi v sovjetskih gulagih.