O projektu

Negovanje kulture spomina ni lahka naloga. Sodobne družbe se spoprijemajo z rastočim številom izzivov, zato je za projekte z zgodovinskimi temami vse težje najti finančna sredstva. Sinergija delovanja Fundacije Friedrich Ebert v Zagrebu in združenja Documenta pri negovanju kulture spomina je zato še toliko bolj nenavadna in hkrati pohvalna. Nenavadna, ker nemška politična Fundacija s tem projektom širši javnosti na Hrvaškem in v tujini daje vpogled v zgodovinske dogodke in sodobne interpretacije, in sicer prav zahvaljujoč sodelovanju z združenjem Documenta, ki ima na področju kritičnega spoprijemanja s preteklostjo dolgoletne izkušnje. Pohvalno je, ker prispeva k didaktično primernemu spoprijemanju širše javnosti s pomembno temo iz preteklosti in s tem k izgradnji demokratične politične kulture v hrvaški družbi.

Veseli smo, da je »temeljni kamen« vodnika skozi zgodovino taborišča na Golem otoku, ki je bil postavljen na seminarju na Reki leta 2018, padel na »plodna tla« in da je julija 2020 natisnjeni vodnik ugledal luč sveta. Upamo, da bo tudi ta virtualni vodnik našel pot tako do številnih obiskovalcev Golega otoka kakor tudi do drugih zainteresiranih državljanov in državljank, ki želijo razumeti, kaj se je zgodilo na Golem otoku in zakaj je pomembno negovati spomin na nasilje in njegove žrtve.