Impressum

Pogoji uporabe vsebine spletnega mesta www.goli-otok.net

Viri fotografij, uporabljenih na spletnem mestu: arhiv združenja Goli otok »Ante Zemljar«, zasebni arhiv dr. Martina Previšića, zasebni album družine Winter, Darko Bavoljak, dr. Boris Stamenić, Bruno Loje, Državna geodetska uprava.

Uporaba vsebine tega spletnega mesta je dovoljena v informativne in izobraževalne namene.

Razmnoževanje, komercialna uporaba ali nadaljnja prodaja vsebine, ki je na voljo na spletnem mestu, niso dovoljene. Stališča, objavljena na spletnem mestu, so izraz mnenja avtorjev in ne sovpadajo nujno s stališči FES-a ali organizacije, v kateri avtorji delajo.