Kontakt

Friedrich-Ebert-Stiftung
Dialogue Southeast Europe

Gjatë së pranisë njëzetepesë vjeçare të Fondacionit “Friedrich Ebert” në Evropën Juglindore, kemi parë se sfidat dhe problemet e këtij rajoni zgjidhen me sukses nëpërmjet një kornize të përbashkët rajonale. Angazhimi ynë për përparim drejt qëllimeve tona kryesore të konsolidimit demokratik, drejtësisë sociale dhe ekonomike dhe ndërtimit të paqes nëpërmjet bashkëpunimit rajonal është forcuar që nga viti 2015, me themelimin e qendrës rajonale Dialogue Southeast Europe(Dialogue SOE) me seli në Sarajevë, Bosnje dhe Hercegovinë. Dialogue SOE merret me analizën e sfidave të përbashkëta rajonale dhe zhvillimin e programeve dhe aktiviteteve të përshtatshme rajonale, në bashkëpunim me zyrat e Fondacionit “Friedrich Ebert” në vendet e Evropës Juglindore dhe në koordinim me kolegët tanë në Berlin dhe Bruksel. Ne ndërtojmë aktivitetet tona rajonale rreth katër fushave të gjera tematike: (1) politikat dhe vlerat social-demokratike; (2) drejtësia sociale dhe ekonomike; (3) politika progresive e paqes; (4) transformimi socio-ekologjik.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Dialogue Southeast Europe

Adresa: Kupreshka 20, 71000 Sarajevë, Bosnje dhe Hercegovinë

Telefon: +387 33 711 540; +387 33 711 541

Posta elektronike: info@fes-soe.org

Ueb-faqja: https://soe.fes.de/

Tuiter: https://twitter.com/FES_SOE

Instagram: https://www.instagram.com/fes_soe/