5. Петрова Рупа

Фотографија од остатоците од логорот „Петрова Рупа“

Автор на фотографијата: Дарко Бавољак

Логорот „Петрова Рупа“, алтернативно наречен „Р-101“ и „Манастир“, се состоеше од голема барака каде беа интернирани околу 130 луѓе и помала зграда од тули за кујната на логорот. Логорот е изграден во јама длабока околу десет метри, од кои неколку биле ископани на Голи Оток во периодот меѓу двете светски војни со цел да се бара руда од боксит . Уапсените главно биле тврдоглави ибеовци, стари комунисти, водачи на Комунистичката партија на Југославија пред да дојде Тито на власт, луѓе со долг стаж во Советскиот Сојуз, славени партизански команданти итн. Сите, поради нивната долга партиска историја, не биле во прилог на Тито и главно ја поддржувале страната на Сталин. Со цел да ги изолираат од другите притворени, тие беа сместени на ова осамено место каде што беа подложени на тешка тортура. По распуштањето, логорот беше затрупан. На фотографијата е прикажана локацијата каде што најверојатно се наоѓал логорот „Петрова Рупа“.