Kontakti

Friedrich-Ebert-Stiftung
Dialogue Southeast Europe

Во текот на две и пол децении присутност на Фондацијата „Фридрих Еберт“ во Југоисточна Европа, увидовме дека предизвиците и проблемите на овој регион најуспешно се решаваат преку заедничка регионална рамка. Нашата посветеност кон напредок во поглед на нашите основни цели за демократска консолидација, општествена и економска праведност и изградба на мир преку регионална соработка е засилена од 2015 година, со формирањето на регионалниот центар Dialogue Southeast Europe (Dialogue SOE) со седиште во Сараево, Босна и Херцеговина. Dialogue SOE се занимава со анализа на заедничките регионални предизвици и со развој на соодветни регионални програми и активности, во соработка со канцелариите на Фондацијата „Фридрих Еберт“ во земјите од Југоисточна Европа и во координација со нашите колешки и колеги во Берлин и во Брисел. Нашите регионални активности ги градиме околу четири широки тематски области: (1) социјалдемократски политики и вредности; (2) општествена и економска праведност; (3) прогресивна мировна политика; (4) социо-еколошка трансформација.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Dialogue Southeast Europe

Адреса: Купрешка 20, 71000 Сараево, Босна и Херцеговина

Телефон: +387 33 711 540; +387 33 711 541

Email: info@fes-soe.org

Web: https://soe.fes.de/

Twitter: https://twitter.com/FES_SOE

Instagram: https://www.instagram.com/fes_soe/