Контакт

Documenta – Центар за справување со минатото 

Documenta – Центарот за справување со минатото е основан во 2004 година со цел да го поттикне процесот на социјално справување со минатото и да го зајакне јавниот дијалог за трауматските историски настани што го обележаа хрватското и европското општество во 20 век. Documenta посветува особено внимание на страдањата на поединци и социјални групи во војни и жртви на идеолошки мотивирано насилство во Хрватска и соседните земји.

Во градењето на демократскиот плурализам и општеството на мирот, Documenta соработува со широк спектар на јавни институции, невладини организации и медиуми во Хрватска и други земји. Активности Documenta се организирани во три основни програми: (1) Документација, (2) Јавен дијалог и јавни политики и (3) Подобрување на судските стандарди и практики.

Documenta – Центар за справување со минатото
Адреса: Селска цеста 112С, 10000 Загреб, Хрватска
е-пошта: boris.stamenic@documenta.hr 
Фејсбук: www.facebook.com/DocumentaZagreb 
Инстаграм: https://www.instagram.com/documentazagreb/  
Вeб: www.documenta.hr 

Регионална канцеларија на фондацијата Фридрих Еберт во Загреб 

Фондацијата Фридрих Еберт (FES) е најстарата политичка фондација во Германија со богата традиција на социјалдемократија која датира од 1925 година. Работата на нашата политичка фондација се фокусира на основните идеи и вредности на социјалдемократијата: слобода, правда и солидарност. Нè поврзува со социјалдемократијата и независните синдикати.

Регионалната канцеларија на Фондацијата Фридрих Еберт во Загреб е отворена во 1996 година и е одговорна за проекти во Хрватска и Словенија. Главните компоненти на нашата работа се зајакнување на демократските институции, дискусија за концептите на економски и социјални реформи, меѓуетничко помирување и дијалог, поддршка и промоција на синдикалните активности, поддршка на организациите за развој на активно и плуралистичко граѓанско општество.

Фондацијата Фридрих Еберт
Адреса: Прашка 8, 10000 Загреб, Хрватска
Телефон: +385 1 480 79 70
е-пошта: boris.stamenic@fes.hr 
Фејсбук: https://www.facebook.com/FESZagreb
Вeб: https://croatia.fes.de/  

Friedrich-Ebert-Stiftung
Dialogue Southeast Europe 

Во текот на две и пол децении присутност на Фондацијата „Фридрих Еберт“ во Југоисточна Европа, увидовме дека предизвиците и проблемите на овој регион најуспешно се решаваат преку заедничка регионална рамка. Нашата посветеност кон напредок во поглед на нашите основни цели за демократска консолидација, општествена и економска праведност и изградба на мир преку регионална соработка е засилена од 2015 година, со формирањето на регионалниот центар Dialogue Southeast Europe (Dialogue SOE) со седиште во Сараево, Босна и Херцеговина. 

Dialogue SOE се занимава со анализа на заедничките регионални предизвици и со развој на соодветни регионални програми и активности, во соработка со канцелариите на Фондацијата „Фридрих Еберт“ во земјите од Југоисточна Европа и во координација со нашите колешки и колеги во Берлин и во Брисел. Нашите регионални активности ги градиме околу четири широки тематски области: (1) социјалдемократски политики и вредности; (2) општествена и економска праведност; (3) прогресивна мировна политика; (4) социо-еколошка трансформација.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Dialogue Southeast Europe
Адреса: Купрешка 20, 71000 Сараево, Босна и Херцеговина
Телефон: +387 33 711 540; +387 33 711 541
е-пошта: info@fes-soe.org
Вeб: https://soe.fes.de/
Твитер: https://twitter.com/FES_SOE
Инстаграм: https://www.instagram.com/fes_soe/