Зашто његујемо сјећање на Голи оток

Голи оток је место обележено репресијом југословенског комунистичког режима над хиљадама појединаца који су на острву били заточени. Негостољубиво и ненасељено острво између Раба и Сења представља једно од симболички најважнијих места у савременој историји Хрватске, односно бивше Југославије. Но, од некадашњег логора, касније затвора на Голом отоку, остале су тек дерутне и девастиране зграде по којима зими пасу овце, а лети шетају туристи у потрази за искуством “ јадранског Алкатраза” које им продају туристичке агенције и локални бродари.

Иако су за Голи оток готови сви у Хрватској чули, ретки о њему могу рећи више од неколико смислених реченица. Један од важнијих разлога ове диспропорције је и донедавни мањак широкообухватних историјских истраживања Голог отока. Објављивањем књиге “Повијест Голог отока” др Мартина Превишића почетком 2019. године учињен је велики искорак у историјском истраживању ове важне теме. Но, Превишићева књига од шестотинак страница својим опсегом увелико надилази потребе за информисањем просечног посетиоца, односно шире јавности.

Оваj водич, настаo у сарадњи са др Мартином Превишићем, представља кратки увод у тематику политичке историје Голог отока, те водич по делу острва који посетиоци најчешће обилазе. Резултати вишегодишњег историјског истраживања др Превишића читаоцима су представљени на разумљив и једноставан начин примерен читаоцима који немају предзнања о Голом отоку или о политичкој историји Хрватске.

Поред пружања основних информација о логору, касније затвору на Голом отоку, циљ овoг водичa је подстаћи читаоце на размишљање о идеолошки мотивисаном насиљу у оквирима различитих режима на подручју Хрватске у 20. веку. Уједно желимо нагласити важност очувања људских права и слобода сваког појединца као и подстаћи емпатију према жртвама политичког и идеолошког насиља.

Образовање јавности уз подстицање критичке рефлексије и јавног дијалога сматрамо темељним постулатима изградње друштвено свесних грађана спремних са кажњавању слободе речи, мишљења и деловања у оквирима уставно-правног поретка. Овим водичeм о Голом отоку желимо да дамо допринос изградњи друштва утемељеног на демократским и грађанским вредностима, друштва коме се Голи оток више никада неће догодити.

Др Борис Стаменић

Координатор програмског подручја „Култура сећања“ Доцумента – Центар за суочавање с прошлошћу