4. Центар за самоуправа во логорот

Фотографија од зградата на Центарот за самоуправа во логорот

Автор на фотографијата: Дарко Бавољак

Логорот на Голи Оток имал специфична административна структура. Самата Удба, југословенската тајна полиција, скоро никогаш не беше присутна во самиот логор. Таа воспостави систем на самоуправување во логорот каде привилегираните затвореници на логорите управуваа со други осудени лица. Беше воспоставен е цел систем на привилегии и хиерархија на внатрешниот логор, што беше лост на „политичко превоспитување“. Зградата „Центар“, врвот на самоуправата на логорот , е една од ретките автентични згради во „Жица“. Таму, раководителите на самоуправата на логорот ги координираа задачите добиени од Удба, спроведуваа планови за работа или примаа притвореници и соработници.

Ова место беше особено омразено кај населението во логорот. Имено, уапсените биле добро свесни дека подобните притвореници сместени во „Центарот“ се продолжена рака на Удба. Раководствотона „Центарот“ имаше бројни привилегии за кои обичните затвореници во логорот можеа да сонуваат само: кревети, неограничена храна и пијалок, па дури и алкохол. Тие не мораа да работат, a можеле да издаваат наредби. Патем, слични организациски модели, каде што затворениците управуваат со затвореници во име на администрацијата, може да се најдат во нацистичките логори, како и во советските гулаги.