11. Остров Св. Гргур

Фотографија од остатоците од логорот на Св. Гргур

Автор на фотографијата: Дарко Бавољак

На островот Свети Гргур, во близина на Голи Оток, имаше два логора: за жени осуденички и воени осуденици. Логорот е основан во април 1950 година. Методите за превоспитување и технологија беа многу слични на оние на Голи Оток. По 1956 година, за некое време, на островот Свети Гргур се наоѓаше затвор за националисти и ибеовци.