6. Резервоар за вода

Притворените ја паметат жедта како еден од најтешките проблеми на Голи Оток. Затоа, една од најдобрите позиции што притвореникот би можел да ја добие во логорот е улогата на „водоносец“. Водоносец беше личност која имаше задача да дели вода за време на оброк или работа. Водоносец имал моќ да одлучува да им даде на затворениците повеќе или помалку вода. Можеше да пие вода и самиот, кога сакаше и колку што сакаше, но секогаш беше во опасност од другите затвореници. Секој ја сакаше неговата позиција и беше подготвен да стори сé за да ја постигне. Едноставно, никогаш немаше доволно вода.

Освен фактот дека затворениците понекогаш се казнуваa со помали порции вода, водата логистички беше тешко да се испорача на Голи Оток. За таа цел, имаше носач на вода „Извор“ кој го снабдуваше логорот со вода. Еден од начините смислено да се реши проблемот со недостиг на вода на островот беше да се изгради голема мртвица каде што се собираше дождовница.

Фотографија на резервоар за вода

Автор на фотографијата: Дарко Бавољак