3. Велика жица

Со зголемувањето на бројот на уапсени членови, се зголеми и бројот на притворени на Голи Оток. Така, капацитетите за сместување во првиот логор „Стара Жица“ станаа недоволни, па управата на логорот одлучи да изгради втор поголем логор, познат како „Велика Жица“ или „Жица“. Логорот е изграден во 1950 година и имал повеќе од 20 камени павилјони, од кои секој можел да собере околу 250 осудени лица. „Велика жица“ беше опкружена со бодликава жица со караули, и имаше малo пристаниште. Постојат и згради изградени за културната секција, кујна, магацини, санитарни простории итн. По затворањето на логорот „Жица“ на ова место беше формиран затворот Голи Оток КПД. Оригиналните згради видливи на фотографијата беа уништени. Денешниот изглед на страницата во голема мера го одразува изгледот на затворот од подоцнежните децении.

Фотографија од логорот „Велика Жица“

Извор: Архива на здружението Голи Oток „Анте Земљар“

Авторот е непознат