9. Женски логори

За време на конфликтот со Сталин, 862 жени биле уапсени и интернирани во логорите. Осудите за жени беа скоро исти како кај мажите. Жените биле физички одделени од мажите од моментот на апсење. За време на истрагата, тие биле во специјални затвори или во посебни делови од затворот. Тие беа судени во одделни судења, по што беа пренесени во логори и затвори каде беа одвоени од мажите. Првиот логор во кој биле сместени во периодот од август 1949 до јануари 1950 година, бил т.н. Рамски рит, кој се наоѓа на границата на Југославија поинаку со Романија. Логорот се наоѓал во мочурлива област во близина на непријателската земја, па затворениците набрзо биле префрлени во затворот Забела во Пожаревац.

После тоа, жените биле префрлени во логор на островот Свети Гргур, каде поминале околу една година, од април 1950 до април 1951 година, пред да бидат префрлени во Голи Оток во логорот наречен „Радилиште 5“ (РВ). Тие таму поминале една година. За тоа време, иако беа на островот заедно со мажите, тие не беа во контакт со нив. Според сведочењата на поранешните притворени, тие само повремено се гледале од далеку. Женскиот логор на Голи Оток беше на особено недостапно место, кое имаше особено лоши временски услови, бидејќи беше изложено на постојан налет на ветер. Слично на административната структура на машките логори, истражителите беа жени, а условите за живот и работа беа тешки. По Голи Оток, затворените лица повторно биле префрлени на соседниот остров Свети Гргур, каде го надгледувале распаѓањето на системот на логорите и нивното ослободување.

Фотографија од остатоците од женскиот логор на Голи Оток

Автор на фотографијата: Дарко Бавољак