1. Пристаниште

Бродови со притворени лица, но и со разни материјали, најчесто пловеле од пристаништето „Бакар“ и пристигнувале во „Пристаништето“ на Голи Оток, кое било формирано за време на изградбата на логорот во 1949 година. Наскоро се изградија разни објекти и придружната инфраструктура на малото пристаниште, а на островот беше изградено и мало бродоградилиште за ремонти.

„Пристаништето“ остана во лошо сеќавање на затворениците во логорот, пред се поради колоните затвореници кои понекогаш броеја и по 2000 луѓе кои крвнички ги тепаа новодојдените во логорот. Беа забележани бројни смртни случаи на притворени лица кои не ја преживеале поворката.

Фотографија од пристаништето:

Извор: Архива на здружението Голи Oток „Анте Земљар“

Авторот е непознат