Како да стигнете до Голи Оток?

За време на летната туристичка сезона, туристичките агенции и носачи на бродови од околните одморалишта нудат индивидуални и групни екскурзии до Голи Оток. Екскурзиите се вообичаено целодневни, со ручек за посетителите. Поаѓањата за целодневно патување се најчесто од Јурјево (Свети Јурај) и населбите на островите Крк и Раб. За време на летната туристичка сезона, екскурзивните чамци заминуваат од туристичкото одморалиште Сан Марино на Раб до Голи Оток и на пократки екскурзии во траење од 3-4 часа.

Надвор од летната туристичка сезона, можно е да се организира индивидуален или групен превоз со брод до Голи Оток преку локални туристички агенции и бродски компании.