Студијске посјете група

Ако требате додатну помоћ у припреми и реализацији студијске посјете Голом отоку, обратите нам се на kontakt@documenta.hr