8. Камена зграда

Фотографија од камена зграда

Автор на фотографијата: Дарко Бавољак

Камената зграда е прва зграда на Голи Оток. Изградена е во 1949 година благодарение на притворените за за потребите на администрацијата на логорот и истражителите. По завршувањето на изградбата на нов и поголем објект за сместување на администрацијата и истражителите во 1950 година (види точка 2), камената зграда била користена за сместување на чуварите. Во подоцнежните периоди, камената зграда често ја менувала својата функција.